Houtstaal, kwalitatief hoogwaardig!

Kinderboerderijen

In opdracht van stichtingen en gemeenten heeft Houtstaal al diverse kinderboerderijen en dierenverblijven gebouwd. Hierbij draait alles om een goede totaalaanpak. In de eerste plaats omdat kinderboerderijen uit meerdere ruimten bestaan zoals stallen, een educatieve ruimte, kantoortje en sanitaire ruimte. Maar ook de werkwijze behoeft een complete aanpak, die begint bij een gesprek met de opdrachtgever en het Programma van Eisen. Vervolgens draagt Houtstaal zorg voor de engineering, bouw en (turnkey) oplevering. Omdat het bij kinderboerderijen vaak om een aanbestede opdracht gaat, spelen ook planning en budget een belangrijke rol.